OMNIS ISTE
Sed ut perspiciatis  
Omnis iste natus error sit
Sed ut perspiciatis  
Omnis iste natus error sit
MAMI
Sed ut perspiciatis  
Omnis iste natus error sit
Mass production Administration by Multiple Inquiries
Sisältää erinomaiset suunnittelukäyttöön mukautetut graafiset ominaisuudet. Sujuva siirtyminen aikaperspektiivistä toiseen, tuotannon suunnittelukohteiden, kuormitusryhmien, tuotantokapeikoiden ja pullonkaulojen osalta.  

Työkalut toteuttaa aikakriittinen tuotannonajoitus, julkaista hyväksytty tuotantolakana kaikille yrityksen intressiryhmille, jatkuvasti ajantasaisena ja viimeisen tilanteen mukaisesti.
Mitä MAMI:lla voi tehdä?
Mass production Administration by Multiple Inquiries
Lisää asiakastyytyväisyyttä oikea-aikaisilla toimituksilla, toimitusvarmuudella (Saatavuuden hallinta)
Toimii kiihdyttimenä ERP-järjestelmän tiedoille, tietojen tarkoituksenmukainen käyttö suunnittelussa
Kasvattaa toimitusketjun tehokkuutta ja parantaa sen luotettavuutta
Nostaa S&OP-prosessi uudelle tasolle
Mahdollistaa integroidun liiketoimintaprosessin toimintojen / organisaatioyksiköiden välille, johon sisältyy myös ulkoiset toimittajat ja LSP
Luoda parempi näkyvyys ja läpinäkyvyys organisaation toimintoihin sen jokaisella tasolla
Suorittaa materiaalisimulointeja eri skenaarioille
Varmistaa, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat oikeaan aikaan oikeassa paikassa
Tavoittaa korkeampi tuottavuus ilman suuria investointeja monitasoisella tuotannonsuunnittelulla
Hyödyntää yrityksen kapasiteettia tehokkaammin
Välttää myöhästyneet tilaukset ja tuottaa enemmän voittoa
Tarvittaessa muuttaa suunnitelmia dynaamisesti liittyen asiakaskysynnän vaihteluun ja toimituskykyyn
Nähdä tilauskirjan reaaliaikainen tilanne yrityksen eri toimipisteillä ympäri maailman
MAMI:n käyttö
Mass production Administration by Multiple Inquiries
 • Liiketoimintatapaukset: Valmistus ja toimitusketjun hallinta 

 

 • Kuka hyötyy eniten?: Suuret yritykset, jotka toimivat kansainvälisesti ja joilla on tuotantoyksiköitä sekä jakelupisteitä (Hubs/ DC) eri mantereilla, maanosissa 

 

 • Tuetut toimintamallit: MTO, MTS, STO (hub)

 

 • Tyypilliset käyttäjäryhmät: Markkinointi, myynti, tuotannonsuunnittelu ja -johto, logistiikka, osto ja liiketoiminnan johto
MAMI:a voidaan laajentaa liikekumppaneiden käyttöön, jolloin sen hyödyistä saadaan vielä enemmän irti
Parempi toimitusketjun läpinäkyvyys
Reaaliaikainen tieto tilauskannasta
Nopeampi informaation jakaminen ja enemmän aikaa mukautua muutoksiin
MAMI:n käyttö liiketoiminta-alueilla:
Yritystasolla: Saatavuuden hallinta ja globaali suunnittelu
Myynnissä: Myyntitilausten hallinta joka prosessivaiheessa: saatavuuden vahvistamisesta ja tarkistamisesta tilausten uudelleenajoitukseen
Tuotannossa: Sunnittele ja ajoita tuotantosi yksityiskohtaisella tasolla ja hallinnoi tuotantokapasiteetti
Materiaalihallinta: Materiaalin käyttäytymisen simulointi eri skenaarioissa ja yksityiskohtaisten ostosuunnitelmien luominen reaaliaikaisen MRP/MPS-ohjelman avulla
Hallinto: Päätöksenteko tarkkojen ja reaaliaikaisten tietojen ja suunnitelmien avulla
Ominaisuudet ja toiminnot
Mass production Administration by Multiple Inquiries

Myynti- ja saatavuudenhallinta

 • Graafinen ja reaaliaikainen näkymä materiaali- ja kapasiteettipuutoksista
 • ATP-laskenta koko tuotehierarkian alueella
 • Globaali sunnittelu

Kapasiteetin hallinta

 • Samanaikainen kapasiteetin käyttö versus kapasiteetti graafisessa tilassa
 • Drag-and-drop-suunnittelu

Materiaalihallinta

 • Reaaliaikainen tarvelaskenta
 • Automaattisesti tuotetut ostosuunnitelmat
 • Vapaan ja käytetyn ennusteen laskenta

Tuote-elinkaaren hallinta

 • Version vaihdon suunnittelu perustuu reaaliaikaiseen varastotilaan

Toimittajien hallinta

 • Yhteistyö pienten ja keskisuurten toimittajien kanssa saman käyttöliittymän sisällä

MAMI-ominaisuudet:

 • Aito graafinen käyttöliittymä
 • Optimoitu tietovarasto
 • Interaktiiviset suunnitteludiagrammit
 • Reaaliaikainen synkronointi
 • Mobiili-MAMI
 • Suorituskyvyn skaalaus
 • Erillinen DB ja palvelinjärjestelmä, jonka myötä keskeinen ERP-järjestelmä kuormittuu vähemmän
Tekniikat ja teknologia
Mass production Administration by Multiple Inquiries
Mitä teknologiaa MAMI:ssa käytetään ja mitkä ovat sen tunnusmerkkejä?
Reaaliaikainen automatisoitu järjestelmä
MRP:tä voidaan hyödyntää koko ajan, ilman, että se kuormittaa ERP-järjestelmää
Voidaan integroida kaikenlaisiin ERP-järjestelmiin
Käyttäjäystävällinen ja graafinen käyttöliittymä
Tukee useiden kalenterien käyttöä yhden tehtaan sisällä. Ajoitus-suunnittelua voidaan tehdä sekä aika-akselilla että tunti-/ vuoro-/ päivä-/ viikko-/ kuukausitasolla.
Ei tarvetta erilliselle BW:lle
Erittäin skaalautuva ympäristö
Hyvin kehittynyt käyttäjä-autentikointi
Täydentävä mobiiliversio – M4MAMI
Mass production Administration by Multiple Inquiries
Apuna päätöksenteossa ympäri maailman reaaliaikaisesti
Suojattu yhteys WLAN:in tai mobiilin internetin kautta
Tietojen synkronointi ja paikallinen DB mahdollistavat työskentelyn jopa ilman internetyhteyttä
Apuna päätöksenteossa myynnille, DSP:lle, tuotannolle ja hankintatoimelle missä vain ja mihin aikaan tahansa
Vertailua ja laskelmia tilausten, ennusteiden, tehtaiden, kapasiteetin jne. välillä graafisessa käyttöliittymässä
Enää ei ole tarvetta kantaa mukana suuria paperimääriä tai kannettavia tietokoneita
... MAMI-järjestelmän vahvuus, 
toimistossa ja matkoilla aina käyttövalmiina ...