OMNIS ISTE
ProWind ERM-/Toiminnanohjausjärjestelmä
Sed ut perspiciatis  
Omnis iste natus error sit
Sed ut perspiciatis  
Omnis iste natus error sit

  On ohjelmistokokonaisuus, joka on tarkoitettu toiminnanohjausjärjestelmäksi pienille sekä keskisuurille yrityksille palvelutuotannossa sekä projektiluonteisessa liiketoiminnassa.

 

     Useissa yrityksissä perinteisten toimistotyöryhmäohjelmistojen taulukkolaskentaominaisuudet ovat käyneet riittämättömiksi suhteessa liiketoiminnan laajuuteen. Mahdollisesti yrityksen voimavarat eivät riitä massiivisen toiminnanohjausprojektin käynnistämiseen. Tällöin ratkaisu on ProWind. Helppo käyttää – vaivaton käyttöönotto.

 

     Järjestelmä sisältää sovellukset resurssien-, projektin-, palveluiden-, asiakaspalautteiden-, laskutuksen- , laadun- ja testauksenhallintaan.

 

     ProWind yhdistää toiminnot saumattomasti yhdeksi kokonaisuudeksi. Siirtyminen sovellusten välillä on vaivatonta. Automatisoitu kuormituksen seuranta estää resurssien ylikuormituksen ja mahdollistaa resurssien optimaalisen hyödyntämisen ilman päällekkäisyyksiä.

 

     ProWind skaalautuu käyttäjämäärän ja siihen liitettävien järjestelmien mukaan. Salasanasuojaukset ja käyttäjäkohtaisesti määriteltävät käyttöoikeudet takaavat, etteivät järjestelmän sisältämät luottamukselliset tiedot joudu ulkopuolisten haltuun.

Sed ut perspiciatis  
Omnis iste natus error sit