Switch language to English Switch language to Finnish Switch language to Sweedish Switch language to German
Qprojects Ltd
the Software Development company
    

VILA

  Fakturering

Ask more about VILA

     Systemets syfte är att hantera fakturering av ett företag som praxis hamnen verksamhetsutövarens stuveriverksamhet som en hamn.


     VILA genererar automatiskt fakturamallar till grundläggande faktureringssystem.


     VILA är ansluten till två externa system (export och grundläggande faktureringssystem) och är verksamt i multi-system miljö. Systemet kan hantera EDI information mellan företag.


Mina frågor och kommentar
Namn: *
E-Mail: *
Företag: *
Telefonnummer:
Jag vill ha mer information ... *