Switch language to English Switch language to Finnish Switch language to Sweedish Switch language to German
Qprojects Ltd
the Software Development company
    

SAMBA - MAMI för små och medelstora företag

Ask more about SAMBA

Fristående versionen av MAMI koncept utan ERP-koppling eller något gränssnitt i realtid i bruk

För företag med upp till några hundra produkter med en eller bara några produktionsanläggningar

För att påskynda SCM processen när det grundläggande ERP systemet är i hus byggt eller inte vanligt

Rationalisering av ERP - planeringsprocesser med modern - standard planeringsverktyg som används över hela verksamheten

Version av MAMI koncept utformats särskilt för behov av små och medelstora företag, men innehåller fortfarande alla nodvändiga planeringsinstrument för att lyckas arbeta med prognoser, kundorder, arbetsorder och inköpsorder. Inkluderar även produktinformation - produktstruktur - processmodellering i förväg även riktiga processen är ännu inte implementerat

Tillgänglighetshantering, DSP, produktionsplanering, inköpsplanering, kapacitetsplanering, materialplanering

Ytterligare specialverktyg för orderläggning eller bara användning av användarvänligt gränssnitt med grundläggande funktionalitet

Finns som qp värd SOA tjänsten

Mina frågor och kommentar
Namn: *
E-Mail: *
Företag: *
Telefonnummer:
Jag vill ha mer information ... *