Switch language to English Switch language to Finnish Switch language to Sweedish Switch language to German
Qprojects Ltd
the Software Development company
    

R.E.S.C.U.E

  Resursledning

Ask more about R.E.S.C.U.E

     Är ett resursledningssystem för hamnoperatörer. Finlands största hamnoperatör, Steveco, har använt systemet sedan 2005. I Steveco ystem kallas "RESSU".


     Den viktigaste funktionen är att alla resurser hålls under kontroll och omorganiserar snabbt och enkelt. Dessutom beräknar systemet antal timmar som kan utnyttjas bl.a. för löner, fakturering och kostnadsredovisning. Faktiskt arbetade timmar kommer att berätta vad som faktiskt gjordes under skiftet.


     Systemet innehåller ett antal multifunktion skärmar med dra-och-släpp-funktioner. Där finns också rapporter från olika resurser såsom sammanfattande rapporter, kvitton etc. Systemet är skalbart för kundens behov och i fråga om volym.


Mina frågor och kommentar
Namn: *
E-Mail: *
Företag: *
Telefonnummer:
Jag vill ha mer information ... *