Switch language to English Switch language to Finnish Switch language to Sweedish Switch language to German
Qprojects Ltd
the Software Development company
    

ProWind

  Resursförvaltning

Ask more about ProWind

     Är företags resursförvaltningssystem, som huvudsakligen är inriktat på små och medelstora tjänsteföretag, eller företag, som arbetar projektorienterat.


     Systemet innehåller applikationer för resursförvaltning, projektledning, service management, kundrespons förvaltning, fakturering, kvalitetsstyrning och testledning.


     ProWind är ett skalbart system. Det kan skalas med antalet användare eller en uppsättning av sammanlänkade system.


     Lösenordsskydd och användarnas rättigheter garanterar att konfidentiella uppgifter i systemet inte når utanför.


Mina frågor och kommentar
Namn: *
E-Mail: *
Företag: *
Telefonnummer:
Jag vill ha mer information ... *