Switch language to English Switch language to Finnish Switch language to Sweedish Switch language to German
Qprojects Ltd
the Software Development company

MAMI användning


Mass production Administration by Multiple Inquiries


Ask more about MAMI

Business case: Tillverkning och Supply Chain Management

Vem drar mest nytta av?: Stora internationella företag, som har produktionsanläggningar och distributionspunkter (Hub/ DC) på flera kontinenter i hela världen

Stöds affärsmodeller: MTO, MTS, STO (hub)

Typiska användargrupper: Försäljning och marknadsföring, produktionsplanering och -ledning, logistik, inköp, företagsledning

     Extended MAMI usage

MAMI användning kan utvidgas till parterna att få ännu mer ut av det

Bättre synlighet till din leveranskedja

Realtidsinformation av beställningsstatusar

Snabbare informationsutbyte och mer tid att anpassa sig till förändringar

     MAMI användning inom affärsområden:På koncernnivå: Tillgänglighetshantering och global planering


I Försäljning: Hantera dina kundorder i varje del av processen: från tillgänglighetskontrollen till orderbekräftelse och omplanering


I Produktion: Planera och schemalägga Manufacturing Execution på detaljerad nivå och hantera din produktionskapacitet


I Material Management: Simulera ditt material beteende med olika scenarier och skapa detaljerade inköpsplaner med realtid MRP / MPS verktyg


I Management: Basera dina beslut på korrekt realtidsdata och planer


Mina frågor och kommentar
Namn: *
E-Mail: *
Företag: *
Telefonnummer:
Jag vill ha mer information ... *