Switch language to English Switch language to Finnish Switch language to Sweedish Switch language to German
Qprojects Ltd
the Software Development company

Vad kan man göra med MAMI?


Mass production Administration by Multiple Inquiries


Ask more about MAMI

Öka kundnöjdheten genom att leverera i utlovad tid

Påskynda ditt ERP-system och utnyttja data korrekt

Öka Supply Chain effektivitet och tillförlitlighet

Ta med din S&OP till helt ny nivå

Skapa integrerade affärsprocesser över funktioner / organisationer och utvidga den till att omfatta externa leverantörer och LSP

Skapa bättre synlighet och insyn i hela organisationen på alla nivåer

MAMI use chart

Köra lätt material simuleringar för olika scenarier

Se till att utbud och efterfrågan möter i rätt tid och till rätt plats

Uppnå högre produktivitet utan en enorm investering

Utnyttja din kapacitet mer effektivt

Undvika missade order - göra högre vinster

Ändras dynamiskt planer som behövs

Ha överblick över orderstocken i realtid

Mina frågor och kommentar
Namn: *
E-Mail: *
Företag: *
Telefonnummer:
Jag vill ha mer information ... *