Switch language to English Switch language to Finnish Switch language to Sweedish Switch language to German
Qprojects Ltd
the Software Development company

Funktioner


Mass production Administration by Multiple Inquiries


Ask more about MAMI

Försäljning & availability Management

Realtids grafisk vy av material och kapacitetsbrist

ATP-beräkning genom hela produkthierarki

Global planering

Kapacitet förvaltning

Samtidig användning av kapacitet kontra kapacitet i grafiskt läge

Dra-och-släpp planering

Materialhantering

Realtids MRP-beräkningen

Automatiskt genererade inköpsplaner

Beräkning av fri och använt prognos

Produkt livscykelhantering

Planering på utbytet av version är baserad på realtids inventering status

Leverantörshantering

Samarbete mellan små och medelstora leverantör inom samma användargränssnitt

MAMI funktioner:

Grafiskt gränssnitt

Optimerad datalager

Interaktiv diagram för planering

Realtids synkronisering

Mobil version

Skalbar prestanda

Separat DB och server-system, orsakar mindre belastning på centrala affärssystem

Mina frågor och kommentar
Namn: *
E-Mail: *
Företag: *
Telefonnummer:
Jag vill ha mer information ... *