Switch language to English Switch language to Finnish Switch language to Sweedish Switch language to German
Qprojects Ltd
the Software Development company
    

EDI

  Elektonisk datautbyte

Ask more about EDI

     Vi har levererat och underhållit, bl.a. för Steveco EDI-applikationer som är baserad på den internationella FN / EDIFACT-standarden. Meddelandestandard är en kommunikationssystem mellan företag, där informationen har lämnats till logistikföretag, fabriker och rederier med EDI-meddelanden.


Mina frågor och kommentar
Namn: *
E-Mail: *
Företag: *
Telefonnummer:
Jag vill ha mer information ... *