Switch language to English Switch language to Finnish Switch language to Sweedish Switch language to German
Qprojects Ltd
the Software Development company
    

VILA

  Laskutus

Ask more about VILA

     VILA-järjestelmä on tarkoitettu satamaoperaattorin ahtaus-/purkaustoimintaa satamana harjoittavan yrityksen laskutuksen hoitamiseen.


     Vientilaskutuksella tarkoitetaan laskutusta, jonka avulla peritään laivalla satamasta lähtevän vientitavaran käsittelyistä sekä muista satamakäsittelyistä aiheutuneet kulut. Järjestelmä tukee konserni-, tehdas-, linja- ja tuotekohtaisia sopimustariffikäsittelyjä. Järjestelmä sisältää älykkäät automaatti-laskutustoiminnot ja tariffikäsittelyt.


     Vientilaskutusjärjestelmän tavoitteena on automatisoida laskujen teko VIENTI-järjestelmän generoimista laskutusvalmiista tapahtumista. Järjestelmällä hoidetaan automatisoitu hinnoittelu ja laskutustapahtumien muodostus peruslaskutusjärjestelmälle (PELA). VILA muodostaa laskupohjat automaattisesti peruslaskutusjärjestelmään.


     VILA on liittynyt kahteen ulkoiseen järjestelmään (VIENTI ja PELA) ja toimii siis monijärjestelmäympäristössä. Järjestelmä kykenee EDI-tiedonsiirtoon yritysten välillä.


Kysymykseni ja/tai kommenttini
Nimi: *
Sähköpostiosoite: *
Yritys: *
Puhelinnumero:
Haluan lisätietoa ... *