Switch language to English Switch language to Finnish Switch language to Sweedish Switch language to German
Qprojects Ltd
the Software Development company
    

ProWind

  ERM-/Toiminnanohjausjärjestelmä

Ask more about ProWind

     On ohjelmistokokonaisuus, joka on tarkoitettu toiminnanohjausjärjestelmäksi pienille sekä keskisuurille yrityksille palvelutuotannossa sekä projektiluonteisessa liiketoiminnassa.


     Useissa yrityksissä perinteisten toimistotyöryhmäohjelmistojen taulukkolaskentaominaisuudet ovat käyneet riittämättömiksi suhteessa liiketoiminnan laajuuteen. Mahdollisesti yrityksen voimavarat eivät riitä massiivisen toiminnanohjausprojektin käynnistämiseen. Tällöin ratkaisu on ProWind. Helppo käyttää – vaivaton käyttöönotto.


     Järjestelmä sisältää sovellukset resurssien-, projektin-, palveluiden-, asiakaspalautteiden-, laskutuksen- , laadun- ja testauksenhallintaan.


     ProWind yhdistää toiminnot saumattomasti yhdeksi kokonaisuudeksi. Siirtyminen sovellusten välillä on vaivatonta. Automatisoitu kuormituksen seuranta estää resurssien ylikuormituksen ja mahdollistaa resurssien optimaalisen hyödyntämisen ilman päällekkäisyyksiä.


     ProWind skaalautuu käyttäjämäärän ja siihen liitettävien järjestelmien mukaan. Salasanasuojaukset ja käyttäjäkohtaisesti määriteltävät käyttöoikeudet takaavat, etteivät järjestelmän sisältämät luottamukselliset tiedot joudu ulkopuolisten haltuun.


Kysymykseni ja/tai kommenttini
Nimi: *
Sähköpostiosoite: *
Yritys: *
Puhelinnumero:
Haluan lisätietoa ... *