Switch language to English Switch language to Finnish Switch language to Sweedish Switch language to German
Qprojects Ltd
the Software Development company

Mitä MAMI:lla voi tehdä?


Mass production Administration by Multiple Inquiries


Ask more about MAMI

Lisää asiakastyytyväisyyttä oikea-aikaisilla toimituksilla, toimitusvarmuudella (Saatavuuden hallinta)

Toimii kiihdyttimenä ERP-järjestelmän tiedoille, tietojen tarkoituksenmukainen käyttö suunnittelussa

Kasvattaa toimitusketjun tehokkuutta ja parantaa sen luotettavuutta

Nostaa S&OP-prosessi uudelle tasolle

Mahdollistaa integroidun liiketoimintaprosessin toimintojen / organisaatioyksiköiden välille, johon sisältyy myös ulkoiset toimittajat ja LSP

Luoda parempi näkyvyys ja läpinäkyvyys organisaation toimintoihin sen jokaisella tasolla

MAMI use chart

Suorittaa materiaalisimulointeja eri skenaarioille

Varmistaa, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat oikeaan aikaan oikeassa paikassa

Tavoittaa korkeampi tuottavuus ilman suuria investointeja monitasoisella tuotannonsuunnittelulla

Hyödyntää yrityksen kapasiteettia tehokkaammin

Välttää myöhästyneet tilaukset ja tuottaa enemmän voittoa

Tarvittaessa muuttaa suunnitelmia dynaamisesti liittyen asiakaskysynnän vaihteluun ja toimituskykyyn

Nähdä tilauskirjan reaaliaikainen tilanne yrityksen eri toimipisteillä ympäri maailman

Kysymykseni ja/tai kommenttini
Nimi: *
Sähköpostiosoite: *
Yritys: *
Puhelinnumero:
Haluan lisätietoa ... *